top of page

Ratinka - Holý vrch

Jižně od Berouna, pod zalesněným vrchem Damil, je zdaleka viditelný půvabný kopeček jehlanovitého tvaru, který dnes najdete na mapě označený jménem Ratinka. Jméno je historicky trochu zavádějící neboť opravdová původní Ratinka byla trochu níže směrem k nádraží a tento kopeček najdeme ve stabilním katastru pod názvem Holly wrch. 

Holý vrch alias Ratinka nám učaroval už dávno, jak je ostatně poznat i z názvu této stránky, je to totiž místo s výjimečným kouzlem, spočívající v jeho líbezném tvaru, ale také v relativně zachovalém společenství stepních trávníků s přechodem do rozvolněné teplomilné doubravy na prudším západním svahu. Na toto rostlinné společenství se pochopitelně váže i spousta živočišných druhů, naším asi nejvýznamnějším objevem je výskyt ploskoroha pestrého, kterého můžete spatřit pouze na pár místech republiky.

Jenže... on takový překrásný biotop není samosebou... když se nechá jen tak ležet ladem, časem neodolá náletům okolních dřevin, expanzi keřů nebo rozrůstání invazivní třtiny. V minulosti byly takovéto lokality udržovány přirozeně pastvou a ani dnes není lepšího způsobu. 

Díky spolupráci s Odborem životního prostředí MÚ Beroun a pomoci AOPK se nám zde v roce 2019 podařilo zahájit ochranářsky pojatou pastvu spojenou s nutnými výřezy náletových dřevin a začali jsme tak o Ratinku pečovat, jak si zaslouží. 

bottom of page